Här är rasten en lektion i lek

”Det är rast på Glömstaskolans skolgård i Huddinge. Musik strömmar ur en högtalare som rullats ut. Några elever köar för att göra volter på en studsmatta. En tjej pucklar på en boxningsboll med stora boxningshandskar. Några andra susar ner för en slingrig backe på skateboards och ett gäng har hämtat sina cyklar från cykel­ställen och kör omkring på skolgården.

– Vi är väldigt tillåtande och har sällan förbud här, säger Gustav Sundh.

Läs resten av artikeln här i SvD Junior


Arbeta med demokrati – nu även förstelärare

Sverige har precis avslutat en av våra mest omfattande och återkommande demokratiska inslag – valet till riksdagen. I tidningar, tv-program, sociala medier, skolor och andra arbetsplatser har det pratats om valet.

I dagsläget vet vi inte hur Sverige kommer att styras de närmaste fyra åren men det svenska folket har fått säga sitt.

Huddinge kommun har en internationell strategi som anger den övergripande inriktningen för kommunens internationella arbete. I skolans värld så är demokrati och internationalisering något som vi ständigt jobbar med. Inte alltid helt synligt och uppenbart för våra elever men det demokratiska arbetet är alltid närvarande. I anslutning till valtider så är det ofta det rent praktiska och lagliga aspekterna av demokratin som avhandlas men i det dagliga arbetet lägger vi grunden för ett hållbart samhälle. I det fortlöpande arbetet kommer arbetet med exempelvis diskrimineringsgrunderna, yttrande- och tryckfrihet och arbetet med de normer synliga som osynliga som påverkar vår vardag.

På Glömstaskolan är elevrådet en självklar del av skolans fortlöpande arbete som värnar om vår demokrati. Elevrådet arbetar exempelvis med skolan enda regel Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra ute i varje årskurs.

I undervisningen kommer demokratiarbetet in på flera plan. Dels i elevernas möjlighet att vara delaktiga i att forma sin undervisning, det här kan vara i enkla beslut som att själv få besluta vilken övning de ska göra först, till mer avancerade beslut som att lägga upp hela arbetsområden med både innehålls- och redovisningsval.

För att ytterligare stärka skolans arbete kring demokrati har Glömstaskolan nu även utsett en förstelärare i demokrati som dels kommer fortsätta utveckla skolans elevråd för att ytterligare stärka skolans gemensamma grund med regeln som utgångspunkt.  Rollen kommer även att arbeta med att binda samman Glömstaskolan med världen runtomkring och då i synnerhet det europeiska samarbete som Sverige har med övriga EU-länder.

Skolans uppdrag är att göra våra elever redo för framtiden och ett samhälle i förändring. På Glömstaskolan bidrar vi varje dag i mycket men är alltid angelägna om att försöka göra lite mer, att arbeta ändå mer aktivt med demokrati är ytterligare ett steg på vägen.

/Karin Boberg, leg lär och förstelärare i demokrati


Mot Mobbning – från elevperspektiv

En av våra grannskolor gjorde för några år sedan en viktig antimobbningsfilm inom projektet Skapande skola. Väl värd att se och begrunda:

Onsdag 26/9-18 träffas vi så för att tillsammans resonera om hur vi kan bygga en kultur där mobbning inte längre har någon plats, där vi kan tala med varandra om det som är viktigt. Nedan lite redan gjorda erfarenheter, på vår gemensamma resa framåt:

 

 


SåHärGörVi – nu blev det tydligt?

Uppropet 2018 fick de nya eleverna i förskoleklass börja innan alla andra och som en liten kort mjukstart äta lunch själva i matsalen (ofta en stor omställning jämfört med förskolan). Alla förväntansfulla och ganska pirriga samlades på fritidsgården. Först tittade vi på film där en elev i förra årets förskoleklass berättar om sin upplevelse av skolan, sedan tog personalen upp barnen till hemvisten för upprop och introduktion och lämnade föräldrar med rektor och skolsköterska, vilka gjorde en tydlig presentation av hur vi tänker och gör – som du kan se (i sammandrag) nedan.

Det som sägs i presentationen gäller ofta rent allmänt för vårdnadshavare som valt Glömstaskolan för sina barn, inte enbart förskoleklass.

”Rättigheter och skyldigheter

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. ”/Läroplan Lgr11, kap1


Huddinges byggnadspris 2018?

Efter en gedigen process har Glömstaskolan nominerats till Huddinges byggnadspris 2018.

Juryns motivering

Den djupa byggnadskroppen får genom ljusgården ett behagligt dagsljus långt in i byggnaden. Den korridorslösa planlösningen ger en trygghet och överblickbarhet. Byggnaden ger ett glatt intryck med ljusa fasader och varierad fönstersättning. Skolgården är spännande och nivåskillnader har tagits tillvara för lek och rörelse. Gården ger möjlighet att delta men även att dra sig undan. Den stimulerar både till aktivitet och lärande. Glömstaskolan visar på en modern skolmiljö som anpassat sig till en nytänkande pedagogik och forskning kring barns behov.

Nominerad till Huddinges byggnadspris 2018. Glömstaskolan


Digitala verktyg och kommunikationsmöjligheter

Första skolveckan fick vi en hel del nya elever, några på uppropet andra insläntrande under veckan. Vi vet att det sannolikt kommer fortsätta så under läsåret (kommunal skola med skolpliktsbevakning i ett expansivt område), men har en flexibel organisation som även stödjer det – men lägger också en hel del ansvar på vårdnadshavare att själva ta ansvar för att söka information och ”läsa ikapp”. Vi har en tydlig kommunikationsstrategi som vårdnadshavare har att förhålla sig till. Vi informerar i de kanaler och med det innehåll vi sagt, önskar man andra kanaler eller annat innehåll kan och bör man förstås framföra det – men vi har enligt skollagen pedagogiskt och organisatoriskt tolkningsföreträde.

Tre av de nya eleverna har ursprung i Mongoliet. De har varit i Sverige olika lång tid (några veckor, några år), föräldrarna talar inte svenska än och inte heller engelska. Någon lärare som talar mongoliska har vi inte heller (när det tidigare kom en nyanländ flicka från Thailand hade jag sådan tur att lärarkandidaten råkade tala just den dialekt flickan hade). MEN i en digital värld är det ett mycket mindre problem än det skulle ha varit med traditionellt veckobrev på papper.

våra bloggar och vår SåHärGörVi – som ju alla idag kommer åt då vi än så länge inte träffat på någon som inte haft minst en smart mobiltelefon i hushållet – finns nämligen en smidig funktion för att helt enkelt byta språk. Det finns hundra olika att välja på! Översättningen sker via Google Translate och är grammatiskt inte felfri, men skillnaden i möjligheter till förståelse är fundamental om man ännu inte lärt sig någon svenska. Det tog oss inte mer än en timme att få till detta på samtliga bloggar, tillägget är dessutom kostnadsfritt.

Om man läser inlägget på en iPad kan man dessutom lätt få det uppläst. För tio år sedan var detta ett hjälpmedel för de med svårast dyslexi, nu är det i var mans hand. Vi har fått en förhandsvisning av nästa iOS och vet att ännu fler hjälpmedel är på gång, till stöd för var och en utifrån våra olika funktionsvariationer. Ett konkret exempel är om du packar upp en iPad och sätter igång den utan att trycka på skärmen, så kommer den efter en stund höra efter om det kan vara så att du är blind och behöver hjälp att sätta upp inställningar med hjälp av din röst.

Föräldrainformationen i förskoleklass har vi även filmat, så att de som av olika anledningar missade den kan ta till sig i efterhand (om man förstår svenska, den automatiska översättningen på youtube får ännu sägas vara i sin linda). Utvecklingssamtal erbjuder vi även via Skype/Facetime/Hangout – så kan även vårdnadshavare på tjänsteresa långt bort ges chans att delta, om man så vill. Det mänskliga mötet är förstås ofta viktigt, men samtidigt får det bästa inte bli det godas fiende. Vår tid, kraft och våra resurser är begränsade och behöver användas så effektivt som möjligt.

Det finns möjligheter – låt oss utforska dem vidare!


Varför motverka aktiva soffpotatisar?

Enligt forskning ger pulsträning – en ökad puls till ca 80% av max –i loppet av totalt 20-25 minuter en minskad stressoch ökad uppmärksamhetdå hjärncellerna förbereder sig för att avkoda och processa ny information och kunskap. Detta gör att eleverna får större och bättre fokus, lättare för att kunna koncentrera sigoch mer energivilket ger möjlighet till bättre inlärningsförmåga.

Pulsträning ger störst effekt inom 90 minuter efter ett pulspass. Självklart är pulsträningen ingen ”quick fix” utan eleverna måste fortsätta anstränga sigoch presentera på egen hand ändå men att höja pulsen innan ett arbetspass ger många fördelar. Skolans trappor ger också en naturlig pulshöjning, om än inte på samma nivå.

En annan anledning till varför vi vill erbjuda pulshöjande aktiviteter och andra rörelseaktiviteter dels under morgonen innan skolstart samt under hela dagen är för att arbeta bort den ”aktiva soffpotatisen”. Idag är många barn och ungdomar aktiva medan de utövar sport och andra aktiviteter på fritiden men under resterande tid – vilket motsvarar ca 70% av dagen i övrigt – så sitter de stilla. Forskning tyder på att svenska barn och ungdomar är mer stillasittande än de amerikanska, och man pratar ofta om de växande ohälsotalen där.

Att motivera och göra eleverna medvetnaom varförvi har pulsträning och få dom att förstå vinsten och syftet med den är jätteviktigt!

Det är också viktigt att det är roligt för att de ska vilja komma tillbaka varje dag vilket är vårt mål och vår strävan. Därför låter vi eleverna vara delaktiga i planeringen, i valet av aktiviteter, hellre än att de når sin 80 procentiga puls vid varje tillfälle. Vi ser hellre att de rör på sig lite och ofta än inte alls!

/Sandra, hälsopedagog

Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berättar ovan om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa.


Rektorsinfo #4

Upprop!

Äntligen upprop! En skola blir ju riktigt levande först när den fylls av elever. För två år sedan hade vi 30 elever och har nu passerat 600…

Detta blogginlägg innehåller en del info som ni som varit med tidigare känner igen, men det känns viktigt att alla nya också får en chans att komma in i hur vi tänker och gör, vilket vi försöker samla här (klicka på länk) i vår SåHärGörVi.

Rekryteringar

Legitimerade och erfarna lärare blir alltmer en bristvara i hela landet, något som även Glömstaskolan nu känner av. Vi ser också en övergripande trend i att fler lärare flyttar på sig, ibland med kort varsel och drar ut på att skriva på nya kontrakt. Vi växer och kommer behöva fortsätta rekrytera. Då tillväxttakten på grund av lokalbrist avtagit har vi dock färre nya elever och ny personal detta läsår jämfört med förra.

Avstängd väg, ny skolbyggnad & idrottshall

Avstängningen av Bergavägen med anledning av nya lågstadiebyggnaden blev hastigt senarelagd, men beräknas inledas nästa vecka. Hur det nya skolbygget kommer att påverka skolgård, infartstrafik, miljö mm återstår att se, men vi får alla hjälpas åt att göra det bästa av det hela.  Idrottshallen nere vid Glömstavägen beräknas klar ht 19, idrottstältet försvinner nästa sommar (under det döljer sig en efterlängtad basketplan).

Skolinspektionen kommer!

Huddinge kommun besöks i september av Skolinspektionen (regelbunden tillsyn). Sju skolor i Huddinge granskas närmare, Glömstaskolan är en av dessa, både vi och förvaltningen ser detta som ett gott lärandetillfälle. Inspektionen kommer granska dokument, men också vara i verksamheten tre dagar och prata med personal och elever.

Unikum &Utvecklingssamtal

Vi har ännu inte fått något besked från förvaltningen när samtliga vårdnadshavare kan tänkas få tillgång till Unikum. Det blir bra när det blir klart!

Framåtsyftande elevledda utvecklingssamtal kommer i september, så vi sedan har terminen på oss att arbeta med dem innan nästa framåtsyftande samtal i januari.

Rutin för frånvaro – morgonstart

Automatiskt SMS till vårdnadshavare räknar vi med fungerar nu – annars behöver det anmälas direkt till intendent.  Förutsättning för att det ska fungera är att samtliga vårdnadshavare har skaffat konto i Skola24 och där även har rätt telefonnummer registreratSystemet är automatiskt, vi ringer inte hem, det är vårdnadshavares ansvar att se till att elev kommer till skolan

Ny starttid för åk 1-3: var på plats senast kl 8.15. För förskoleklass och 4-9 gäller tills vidare 8.30 – uppe på hemvisten, redo för undervisning.  När skolan öppnar upp varje morgon 08.00 finns det alltid lärare på plats i varje hemvist – med goda möjligheter för extra fokuserat arbete och extra stöd i alla teoretiska ämnen. Se till att nyttja denna resurs!

Incidenter

När incidenter sker är det viktigt att skolan får tidig och tydlig kännedom, så arbete enligt handlingsplaner kan utföras – även om vad som görs sällan kan kommuniceras. I första hand är socialpedagog tänkt mottagare. Om något inte fungerar i den kommunikationen hör man av sig till Elevhälsochef eller rektor.

Skolrestaurangen

Matsedel hittar du här. Ev allergier måste ovillkorligen anmälas till kökschefen via blankett.

Skolråd

Höstterminens första Skolråd – ett forum för samverkan mellan hem och skola på ett mer övergripande plan och med helheten i fokus – fredag 24/8. Minnesanteckningar från de två tidigare denna termin  hittar du här, skolrådet nås via skolrad @ glomstaskolanbloggar.se. Mer info kommer på skolans blogg, just nu behöver vi några representanter som önskar bidra till helheten i G18, G11, G10.

Planering framåt

Väl mött! Vi gör det bra tillsammans!

Frågor, funderingar, konstruktiva synpunkter och tips mottages tacksamt – bättre tala med oss än om oss. En hel del svar hittar du även i vår levande sida SåHärGörVi.

/Rektor


Sjösättningsdax!


När segelbåten tar fart och verkligen skär igenom vattnet, surfar på vågor så att skummet yr och det känns som man flyger fram – då lever livet. Dessa ögonblick uppstår för mig några gånger per år varje sommar, men ger kraft att leva på resten av året. Men de uppstår då verkligen inte bara av sig själv.

 • Det krävs en massa kompetens och gjorda erfarenheter. I synnerhet när man är två, som är beroende av tillit till varandra.
 • Det krävs dessutom en båt, med funktionellt segel, alla linor och tampar på rätt plats och i rimligt gott skick. Självklart även flytväst, gärna även seglarhandskar och i detta fall även våtdräkt (RS Fevan har stora hål i aktern, så att vattnet kan rinna ut).
 • Det krävs även en lagom hård vind. Helst ska den också blåsa någorlunda åt rätt håll, det kan bli väl bra om det blåser ut till havs om något går fullständigt på tok.

De två första punkterna kan vi tvivelsutan påverka. Den första genom övning, övning, övning – att göra misstag men inte fastna vid dem, utan se dem som erfarenhetsunderlag för reflektion och lärande. Det går att ta sig upp ur lärandegropen, och man måste helt enkelt igenom den för att gå vidare. En lärare eller tränare kan ibland hjälpa till, men jobbet måste göras och ansvaret för det är först och främst mitt.

http://www.ulricaelisson.se/tag/larandegrop/

Att skaffa fram en båt är inte lika enkelt, men har man väl tillgång till det gäller det att hålla den i gott skick. Saker slits och behöver bytas ut, olika lösningar prövas. Vid sjösättning är det alltid lika intressant vad man kommer ihåg fel från förra året och vad som blivit slitet.

Det är ju inte så att man bara kastar i båten och ger sig iväg ut på havet. Nej, först kollar man att allt är på plats och både man själv och båten är redo att ta sig an havets nyckfullhet.

På Glömstaskolan tänker vi lite likadant. För att lyckas i skolan krävs det en hel del kompetens, vilket utvecklas genom lärarledd undervisning vilken lägger grund för egna gjorda erfarenheter och resor ner och upp ur lärandegropen. Arbetet måste göras – närvaro är en nödvändig men ej tillräcklig förutsättning. Engagemang och ihärdighet krävs också om det ska bli riktigt bra.

Sjömannen ber inte bara om medvind, han lär sig segla.

Vi inleder dessutom varje läsår och termin med en sjösättningsvecka, där vi gör oss redo för undervisning genom att lägga en grund utifrån den centrala frågan:

Hur ska vi ha det tillsammans?

Trygghet och trivsel är nödvändiga, men ej tillräckliga förutsättningar för kunskap och lärande. Det är förstås något vi behöver arbeta med kontinuerligt över hela läsåret, men just i början lägger vi lite extra fokus i syfte att skapa en god och stabil grund. Vi gör oss helt enkelt redo och undervisningsbara. En del elever har fortsatt träna läsning och annat under sommaren, andra har tyvärr tappat den viktiga rutinen. En del har vuxit och tillägnat sig mer gynnsamma förhållningssätt, andra behöver fås att inse att sommarlovet faktiskt nu är slut nu och för ganska många är det nog så skönt att vardagen återigen rymmer rutin och människor som faktiskt på riktigt bryr sig.

Nu fortsätter vi bygga stadig grund grundtillsamma!


Rektorsinfo #3 2018

Skolavslutning tisdag 12/6

 • Start i respektive hemvist 09.00 – ev mer information på respektive årskursblogg. Morgonfritids som vanligt.
 • kl 11.11: Gemensam avslutning ute på skolgård, färdig senast 12. Om vädret fortsätter visa sin bästa sida och vi kan vara ute är alla anhöriga, nära och kära varmt välkomna delta – om vi måste vara inne behöver elever och personal förstås prioriteras.
 • Fritids inkl lunch endast för de som anmält behov till intendent Caisa Moore.
 • På kvällen har Grundskolenämnden möte på Glömstaskolan.
 • Efter avslutningen sommarlovsfritids för de som anmält, personalen har utvärdering och kompetensutveckling.

Rekryteringar

Skolan fortsätter växa, några planerar föräldraledighet och några går vidare till andra uppdrag. Precis som personaltäthet har vi ungefär samma personalomsättning som motsvarande skolor. Detta är alltid på både gott och på ont, det är förstås viktigt att de som kommer passar in i kompetenspussel och skolans kultur.  Måndag 13/8 meddelar vi vilken personal som bemannar vilket team vid uppropet.

Ny skolbyggnad & idrottshall

Från startworkshop kring nya huset – skolan, fastighetsbolag, huvudman, byggare, arkitekt överens om principer och utgångspunkter

Hur det nya skolbygget kommer att påverka skolgård, infartstrafik, miljö mm återstår att se, men vi får alla hjälpas åt att göra det bästa av det hela – vi behöver verkligen fler hemvister då skolan fortsätter växa (ursprungligen var denna byggnad planerad för sex hemvister åk 4-9, den nya byggnaden skulle stå klar i höst). Fotbollsplanen försvinner en tid, men vi får lära oss nyttja skogen mer. Idrottshallen nere vid Glömstavägen beräknas klar ht 19, första spadtag på onsdag 13/6 kl 14.

Unikum, Utvecklingssamtal & Skriftliga omdömen

Huddinges nya lärportal Unikum har gett Grundskoleavdelning , IT-avdelning och oss mycken lärande och erfarenheter på vägen. Vi har kommit in i systemet och vårdnadshavare ska enligt uppgift vara på gång (de som av olika anledningar har Unikum-inloggning sedan tidigare redan nu).  Det blir bra när det blir klart!

Framåtsyftande Elevledda utvecklingssamtal kommer i början av september. Som ett underlag för samtalet  kommer skriftligt omdöme (åk 1-5) respektive läsårsbetyg (åk 6-7) ut innan sommaren. Framöver kommer detta via Unikum.

Betyg och Bedömningar

Betygssättning är myndighetsutövning som inte är enkel – därav krav på yrkeslegitimation. Erfarenhet och sambedömning underlättar rättssäkerhet, det tar dessutom en tid för att en tydlig bild ska uppstå. Vi tar stöd i nationella prov och Skolverkets bedömningsportal, sambedömer där det är möjligt. Rutiner med betygskonferenser har skärpts upp, arbetet kommer fortsätta utvecklas.

Betyg ges på de kunskaper du visat att du kan i förhållande till nationellt satta kunskapskrav.

Du som vill läsa mer om de kunskapskrav som gäller hittar det på Skolverket. Hur vi tänker kring bedömning och betyg hittar du i SåHärGörVi, inkl länkar till tydliggörande filmer. Vi höjer eller sänker inte betyg, varje termin ges nya betyg. Kanske att betygen i nian kan vara viktiga, men betygen på vägen mot nian är framförallt en statusrapport så eleven vet hur mycket mer energi som behöver sättas in för att få de betyg man önskar – utan att det ska ske på bekostnad av mående.

Anna Nygren, från Ung Livsstil (länk finns på Bra-att-ha-sida)

Rutin för frånvaro – morgonstart

Automatiskt SMS till vårdnadshavare verkar i huvudsak fungera nu – annars behöver det anmälas direkt till intendent. Det är förstås självklart att samtliga vårdnadshavare behöver ha skaffat konto i Skola24 och där även har rätt telefonnummer registrerat. Systemet är automatiskt, vi ringer inte hem, det är vårdnadshavares ansvar att se till att elev kommer till skolan

Nota bene:

Vi får arbeta vidare med stavningen, men budskap är ändå lika tydligt som viktigt!

Incidenter

När incidenter sker är det viktigt att skolan får tidig och tydlig kännedom, så arbete enligt handlingsplaner kan utföras – även om vad som görs sällan kan kommuniceras. I första hand är socialpedagog tänkt mottagare. Om något inte fungerar i den kommunikationen hör man av sig till Elevhälsochef eller rektor.

Elevrådet

Elevrådet har verkligen tagit höjd och fart, läs gärna mer på deras egen blogg: elevrådet.glomstaskolanbloggar.se.

Skolråd

Vårterminen avrundas med Skolråd – ett forum för samverkan mellan hem och skola på ett mer övergripande plan och med helheten i fokus – fredag 15/6 kl 8-9. Minnesanteckningar från de två tidigare denna termin  hittar du här, skolrådet nås via skolrad @ glomstaskolanbloggar.se. Skolrådet saknar ännu några representanter i äldre årskurser – anmäl intresse till rektor!

Planering framåt

 • Fantastisk läsutveckling i förskoleklass detta år

 • Första spadtaget för Glömstahallen onsdag 13/6 kl 14.00, nere vid Bergavägen/Glömstavägen.
 • Sommarlovsfritids för de som anmält, information om tider, aktiviteter mm på skolans blogg.
 • Skolråd 15/6 kl 8-9, Informatören.
 • v 28-31: sommarlovsfritids på Vistaskolan.
 • 13-14/8 är sommarfritids STÄNGT för planering.
 • 20/8 Upprop, tider kommer på skolans blogg.
 • Kalendarium hittar du här – ännu inte fullt uppdaterat för hösten. Notera att behov av lov/jourfritids behöver meddelas senast tre veckor innan.

Väl mött! Vi gör det bra tillsammans!

Frågor, funderingar, konstruktiva synpunkter och tips mottages tacksamt – bättre tala med oss än om oss. En hel del svar hittar du även i vår levande sida SåHärGörVi.

/Rektor