Vi lär oss – tillsammans

IMG_1547En förälder förmedlade ett fotbollsspel till skolan. Tidigare erfarenheter av dylika spel är att det lätt kan bli

  • högljutt
  • konfliktfyllt
  • bollar som försvinner
  • spel som går sönder
  • ”den starkes rätt”

– och så vill förstås ingen ha det. Så hur gör vi då för att motverka det? Ett sätt kan absolut vara att ägna tid åt att göra listor och schema för både liten och stor, sätta upp tydliga regler och tider.

Eller så samlar man alla elever (vi tog även med eleverna från Kästa då vi delar utrymme, och blev alltså ca 70 sexåringar) och lägger upp frågorna på bordet:

Hur vill vi ha det tillsammans? Hur skapar vi det? Vilka risker, hot,  potentiella problem och möjligheter ser vi?

Barn är kloka. De känner sig själva och sina kamrater. De ser sin verksamhet. De har konkreta förslag för hur risker kan förebyggas. De kan resonera om dessa och tillsammans hitta lösningar som är ännu bättre än enskilda förslag – i synnerhet ett och annat som kan komma från oss vuxna.

Den stora vinsten med detta är att de nu också förstår vad som krävs för att fotbollsspelet ska vara kvar. De påminner varandra och det är lätt för oss vuxna att följa upp när gränserna utmanas – vilket de förstås gör och vi förstås håller.

Om vi tror att de kan får vi ofta rätt. Om vi tror att de inte kan får vi alltid rätt.


Att sätta upp murar – eller lära utan

”Sätter vi upp murar skapar vi murar att klättra över!”

Citatet kommer från Arja Holmstedt, förändringsledare som var med och drev digitaliseringen i skolorna som förvaltningschef i Falkenbergs kommun. När jag lyssnade till henne i London pratade hon om utvecklings- och förändringsarbete i allmänhet och hennes erfarenheter från arbetet i Falkenbergs kommun i synnerhet. Bland annat pratade hon om vuxnas förhållningssätt när det kommer till barns användning av digitala verktyg. ”Sätter vi upp murar skapar vi murar att klättra över.”

Som jag ser det kan vi tänka på två olika sätt. Antingen sätter vi upp murar och ser till att anställa vakter som vaktar murarna 24/7. När en elev försöker klättra över muren – för det kommer de, det ligger i vår utvecklings natur att testa gränser – så puttar vi ner dem därifrån och höjer muren som bestraffning för att de försökt klättra över den första. Eller så kan vi låta bli att sätta upp murar och skapa ett klimat där vuxna finns runt eleverna, hjälper och guidar. Det kommer att gå på tok, de kommer att hamna på siter de inte ska vara, men eftersom vi har skapat ett förtroendefullt klimat så kommer de till oss för vägledning när det går fel och vi lär tillsammans av våra misstag.

Vad är konsekvensen om vi väljer att jobba med murar, med att begränsa, censurera och förbjuda? En dag kommer murarna och vakterna inte vara där längre. En dag blir barnen vuxna och förväntas klara sig på egen hand i den stora vida världen. Vad händer då, när vi faktiskt inte låtit dem testa och skapa ett filter i huvudet, ett gynnsamt förhållningssätt?

Kanske händer det vi ser idag. De blir vuxna som befolkar kommentarsfälten på nätet med hat, hot och idioti. De blir vuxna som inte har några gränser för vad de publicerar på nätet.

”Learning by doing!”

Det sa den kände pedagogen och didaktikern John Dewey. Det handlade främst om att det måste finnas verklighetsanknytning i det vi lär oss, så att kunskapen blir till nytta, blir viktig på riktigt. Men uttrycket har ett djup; för att lära oss måste vi uppleva verklighetsanknytningen. Och på Glömstaskolan tänker vi att vi pedagoger finns på plats för att undervisa och guida eleverna rätt. Vi sätter inte upp murar att klättra över. Vi stänger generellt inte av funktioner på lärplattorna. Vi tror inte på att vi lär oss att vara goda, demokratiska medborgare genom att förbjuda användning av lärplattorna. Vi tränar och skapar gynnsamma förhållningssätt och lär oss att bli människor som mår bra och gör bra genom att lära av våra misstag. Vi gestaltar det goda.

Som min kollega Magnus Blixt säger:

”Vi ska skydda i världen, inte ifrån den.”

(Ursprungligen citat från Anne-Marie Körling)

 

Läs också:
Läs också Elza Dunkels, pedagogisk forskare med inriktning mot nätkultur, om åldersgräns på sociala medier, här

Unglivsstil.se

”Så kan lärare hantera smygfilmande elever”, Skolvärlden

Inslag i TV4 om appen Periscope, som just nu debatteras friskt med anledning av ungdomars smygfilmande

Magnus Blixt, legitimerad lärare på Glömstaskolan,  om Periscope

Hitta fler bra-att-ha tips på vår klassblogg


Mål att nå, önskningar att uppfylla och självbild att bekräfta

ViArEnGruppSom

Skolvardagen är fylld av förhållningsregler – men vet eleverna vilka mål dessa regler svarar upp till? Har alla 35 personer i den här gruppen, stora som små, samma bild av vilka vi är tillsammans, som grupp? Två högst relevanta frågor som synliggjordes när vi läste förstalärare Therese Linnérs blogginlägg, som beskrev hur hon och eleverna startat upp vårterminen 2016 tillsammans med eleverna.

Jag vågar påstå att det är mycket vanligt att vi jobbar med att ta fram gemensamma regler, alternativt synliggöra förutbestämda förhållningsregler, runt om i landets skolor. Tyvärr handlar reglerna ofta om vad vi inte får göra, snarare än vad vi förväntas göra. Och en chansning är att dessa regler än mer sällan kopplas ihop med gruppens självbild. Men genom att efterbilda det arbete som Linnér och hennes elever förebildat, har vi i Glömstaskolans förskoleklass både uttalat och synliggjort våra gemensamma förväntningar samt skapat förhållningsregler som baseras på önskvärt beteende. Det är uttalat och tydligt, ingen elev blir lämnad kvar att gissa vad motsatsen till det icke önskvärda beteendet kan vara eftersom att de gemensamt och tillsammans satt ord på hur Glömstaskolans förskoleklass är.

Tillsammans har vi skapat mål att nå, önskningar att uppfylla och en självbild som är bra att bekräfta! En härlig start på 2016.

FrokenAnnVisitkortGlomstaMskollogga