Glömstaresan – en återblick på de första åren i en skola satt att prova nya vägar

Denna blogg är ett arkiv över den resa och en del av de tankar som väcktes, prövades, växte och upplevdes under Glömstaskolans första år:

  • från 30 elever i förskoleklass inhysta i Kästaskolan ht 2015
  • via 200-300 elever F-6 i nybyggda lokaler på Glömstaskolan 2016-2017
  • till 600 elever i  åk F-8 hösten 2018

Resan fortsätter, men just nu på andra vägar än här!

Nominerad till Huddinges byggnadspris 2018. Glömstaskolan