Nya byggnader!

Ny skolbyggnad

Skolbyggnaden är totalt cirka 3 500 kvadratmeter fördelade på 3 våningar. Skolan kommer ha plats för 360 elever i årskurs F-3. Huvudentrén till skolan vetter mot söder, mot dagens skolgård intill Bergavägen.

På plan 1 kommer man finna personalutrymmen samt en miniaula som självklart skall samnyttjas med stora skolan.

Skolan består av totalt fyra hemvister, två på plan 2 och två på plan 3.  På plan två finner man även en ateljé.  Skolstart höstterminen 2020.

Skolgård

Skolgården kommer med den nya byggnaden naturligt sektioneras upp något. Skolgården framför skolorna kommer kompleteras med med mer ytor för bollek, klätter- och lekställningar. Mot Bergavägen kommer ytterligare en bollplan tillkomma (nuvarande idrottstält rymmer en basketplan), denna med bänkrader både vid planen och utanför. Mellan de båda skolorna kommer en amfiteater att byggas som bland annat kan användas för undervisning och anföranden och shower utomhus. Den övre delen av skolgården, vid den nya skolans nordvästra hörn, kommer att anpassas för de lite yngre barnen. Här finner man bland annat sandlåda och utelab med möjlighet till vattenlek.

Bakom stora skolan tas ytterligare naturmark i anspråk av skolan där en ”skogsslinga” skapas med plats för samling utomhus.

Idrottshall

Parallellt med Glömsta F-3 byggs Glömstahallen lite längre ned mot Glömstavägen. Hallen kommer stå färdig till höstterminen 2019 och kommer bland annat nyttjas av skolan. Hallen är en fullstor hall med 4 omklädningsrum samt cafédel. Dessutom kommer en 7-manna konstgräsplan anläggas intill hallen, samt fyra 60 meters sprintbanor och en längdhoppsgrop.

Miljöcertifierade byggnader

Skolan och hallen kommer bli miljöcertifierade, båda för silver. Det betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energiförbrukning, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna kommer ha vegetationsbeklädda tak och är väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*