Digitala verktyg och kommunikationsmöjligheter

Första skolveckan fick vi en hel del nya elever, några på uppropet andra insläntrande under veckan. Vi vet att det sannolikt kommer fortsätta så under läsåret (kommunal skola med skolpliktsbevakning i ett expansivt område), men har en flexibel organisation som även stödjer det – men lägger också en hel del ansvar på vårdnadshavare att själva ta ansvar för att söka information och ”läsa ikapp”. Vi har en tydlig kommunikationsstrategi som vårdnadshavare har att förhålla sig till. Vi informerar i de kanaler och med det innehåll vi sagt, önskar man andra kanaler eller annat innehåll kan och bör man förstås framföra det – men vi har enligt skollagen pedagogiskt och organisatoriskt tolkningsföreträde.

Tre av de nya eleverna har ursprung i Mongoliet. De har varit i Sverige olika lång tid (några veckor, några år), föräldrarna talar inte svenska än och inte heller engelska. Någon lärare som talar mongoliska har vi inte heller (när det tidigare kom en nyanländ flicka från Thailand hade jag sådan tur att lärarkandidaten råkade tala just den dialekt flickan hade). MEN i en digital värld är det ett mycket mindre problem än det skulle ha varit med traditionellt veckobrev på papper.

våra bloggar och vår SåHärGörVi – som ju alla idag kommer åt då vi än så länge inte träffat på någon som inte haft minst en smart mobiltelefon i hushållet – finns nämligen en smidig funktion för att helt enkelt byta språk. Det finns hundra olika att välja på! Översättningen sker via Google Translate och är grammatiskt inte felfri, men skillnaden i möjligheter till förståelse är fundamental om man ännu inte lärt sig någon svenska. Det tog oss inte mer än en timme att få till detta på samtliga bloggar, tillägget är dessutom kostnadsfritt.

Om man läser inlägget på en iPad kan man dessutom lätt få det uppläst. För tio år sedan var detta ett hjälpmedel för de med svårast dyslexi, nu är det i var mans hand. Vi har fått en förhandsvisning av nästa iOS och vet att ännu fler hjälpmedel är på gång, till stöd för var och en utifrån våra olika funktionsvariationer. Ett konkret exempel är om du packar upp en iPad och sätter igång den utan att trycka på skärmen, så kommer den efter en stund höra efter om det kan vara så att du är blind och behöver hjälp att sätta upp inställningar med hjälp av din röst.

Föräldrainformationen i förskoleklass har vi även filmat, så att de som av olika anledningar missade den kan ta till sig i efterhand (om man förstår svenska, den automatiska översättningen på youtube får ännu sägas vara i sin linda). Utvecklingssamtal erbjuder vi även via Skype/Facetime/Hangout – så kan även vårdnadshavare på tjänsteresa långt bort ges chans att delta, om man så vill. Det mänskliga mötet är förstås ofta viktigt, men samtidigt får det bästa inte bli det godas fiende. Vår tid, kraft och våra resurser är begränsade och behöver användas så effektivt som möjligt.

Det finns möjligheter – låt oss utforska dem vidare!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*