Rektorsinfo #4

Upprop!

Äntligen upprop! En skola blir ju riktigt levande först när den fylls av elever. För två år sedan hade vi 30 elever och har nu passerat 600…

Detta blogginlägg innehåller en del info som ni som varit med tidigare känner igen, men det känns viktigt att alla nya också får en chans att komma in i hur vi tänker och gör, vilket vi försöker samla här (klicka på länk) i vår SåHärGörVi.

Rekryteringar

Legitimerade och erfarna lärare blir alltmer en bristvara i hela landet, något som även Glömstaskolan nu känner av. Vi ser också en övergripande trend i att fler lärare flyttar på sig, ibland med kort varsel och drar ut på att skriva på nya kontrakt. Vi växer och kommer behöva fortsätta rekrytera. Då tillväxttakten på grund av lokalbrist avtagit har vi dock färre nya elever och ny personal detta läsår jämfört med förra.

Avstängd väg, ny skolbyggnad & idrottshall

Avstängningen av Bergavägen med anledning av nya lågstadiebyggnaden blev hastigt senarelagd, men beräknas inledas nästa vecka. Hur det nya skolbygget kommer att påverka skolgård, infartstrafik, miljö mm återstår att se, men vi får alla hjälpas åt att göra det bästa av det hela.  Idrottshallen nere vid Glömstavägen beräknas klar ht 19, idrottstältet försvinner nästa sommar (under det döljer sig en efterlängtad basketplan).

Skolinspektionen kommer!

Huddinge kommun besöks i september av Skolinspektionen (regelbunden tillsyn). Sju skolor i Huddinge granskas närmare, Glömstaskolan är en av dessa, både vi och förvaltningen ser detta som ett gott lärandetillfälle. Inspektionen kommer granska dokument, men också vara i verksamheten tre dagar och prata med personal och elever.

Unikum &Utvecklingssamtal

Vi har ännu inte fått något besked från förvaltningen när samtliga vårdnadshavare kan tänkas få tillgång till Unikum. Det blir bra när det blir klart!

Framåtsyftande elevledda utvecklingssamtal kommer i september, så vi sedan har terminen på oss att arbeta med dem innan nästa framåtsyftande samtal i januari.

Rutin för frånvaro – morgonstart

Automatiskt SMS till vårdnadshavare räknar vi med fungerar nu – annars behöver det anmälas direkt till intendent.  Förutsättning för att det ska fungera är att samtliga vårdnadshavare har skaffat konto i Skola24 och där även har rätt telefonnummer registreratSystemet är automatiskt, vi ringer inte hem, det är vårdnadshavares ansvar att se till att elev kommer till skolan

Ny starttid för åk 1-3: var på plats senast kl 8.15. För förskoleklass och 4-9 gäller tills vidare 8.30 – uppe på hemvisten, redo för undervisning.  När skolan öppnar upp varje morgon 08.00 finns det alltid lärare på plats i varje hemvist – med goda möjligheter för extra fokuserat arbete och extra stöd i alla teoretiska ämnen. Se till att nyttja denna resurs!

Incidenter

När incidenter sker är det viktigt att skolan får tidig och tydlig kännedom, så arbete enligt handlingsplaner kan utföras – även om vad som görs sällan kan kommuniceras. I första hand är socialpedagog tänkt mottagare. Om något inte fungerar i den kommunikationen hör man av sig till Elevhälsochef eller rektor.

Skolrestaurangen

Matsedel hittar du här. Ev allergier måste ovillkorligen anmälas till kökschefen via blankett.

Skolråd

Höstterminens första Skolråd – ett forum för samverkan mellan hem och skola på ett mer övergripande plan och med helheten i fokus – fredag 24/8. Minnesanteckningar från de två tidigare denna termin  hittar du här, skolrådet nås via skolrad @ glomstaskolanbloggar.se. Mer info kommer på skolans blogg, just nu behöver vi några representanter som önskar bidra till helheten i G18, G11, G10.

Planering framåt

Väl mött! Vi gör det bra tillsammans!

Frågor, funderingar, konstruktiva synpunkter och tips mottages tacksamt – bättre tala med oss än om oss. En hel del svar hittar du även i vår levande sida SåHärGörVi.

/Rektor

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*