Rektorsinfo #3 2018

Skolavslutning tisdag 12/6

 • Start i respektive hemvist 09.00 – ev mer information på respektive årskursblogg. Morgonfritids som vanligt.
 • kl 11.11: Gemensam avslutning ute på skolgård, färdig senast 12. Om vädret fortsätter visa sin bästa sida och vi kan vara ute är alla anhöriga, nära och kära varmt välkomna delta – om vi måste vara inne behöver elever och personal förstås prioriteras.
 • Fritids inkl lunch endast för de som anmält behov till intendent Caisa Moore.
 • På kvällen har Grundskolenämnden möte på Glömstaskolan.
 • Efter avslutningen sommarlovsfritids för de som anmält, personalen har utvärdering och kompetensutveckling.

Rekryteringar

Skolan fortsätter växa, några planerar föräldraledighet och några går vidare till andra uppdrag. Precis som personaltäthet har vi ungefär samma personalomsättning som motsvarande skolor. Detta är alltid på både gott och på ont, det är förstås viktigt att de som kommer passar in i kompetenspussel och skolans kultur.  Måndag 13/8 meddelar vi vilken personal som bemannar vilket team vid uppropet.

Ny skolbyggnad & idrottshall

Från startworkshop kring nya huset – skolan, fastighetsbolag, huvudman, byggare, arkitekt överens om principer och utgångspunkter

Hur det nya skolbygget kommer att påverka skolgård, infartstrafik, miljö mm återstår att se, men vi får alla hjälpas åt att göra det bästa av det hela – vi behöver verkligen fler hemvister då skolan fortsätter växa (ursprungligen var denna byggnad planerad för sex hemvister åk 4-9, den nya byggnaden skulle stå klar i höst). Fotbollsplanen försvinner en tid, men vi får lära oss nyttja skogen mer. Idrottshallen nere vid Glömstavägen beräknas klar ht 19, första spadtag på onsdag 13/6 kl 14.

Unikum, Utvecklingssamtal & Skriftliga omdömen

Huddinges nya lärportal Unikum har gett Grundskoleavdelning , IT-avdelning och oss mycken lärande och erfarenheter på vägen. Vi har kommit in i systemet och vårdnadshavare ska enligt uppgift vara på gång (de som av olika anledningar har Unikum-inloggning sedan tidigare redan nu).  Det blir bra när det blir klart!

Framåtsyftande Elevledda utvecklingssamtal kommer i början av september. Som ett underlag för samtalet  kommer skriftligt omdöme (åk 1-5) respektive läsårsbetyg (åk 6-7) ut innan sommaren. Framöver kommer detta via Unikum.

Betyg och Bedömningar

Betygssättning är myndighetsutövning som inte är enkel – därav krav på yrkeslegitimation. Erfarenhet och sambedömning underlättar rättssäkerhet, det tar dessutom en tid för att en tydlig bild ska uppstå. Vi tar stöd i nationella prov och Skolverkets bedömningsportal, sambedömer där det är möjligt. Rutiner med betygskonferenser har skärpts upp, arbetet kommer fortsätta utvecklas.

Betyg ges på de kunskaper du visat att du kan i förhållande till nationellt satta kunskapskrav.

Du som vill läsa mer om de kunskapskrav som gäller hittar det på Skolverket. Hur vi tänker kring bedömning och betyg hittar du i SåHärGörVi, inkl länkar till tydliggörande filmer. Vi höjer eller sänker inte betyg, varje termin ges nya betyg. Kanske att betygen i nian kan vara viktiga, men betygen på vägen mot nian är framförallt en statusrapport så eleven vet hur mycket mer energi som behöver sättas in för att få de betyg man önskar – utan att det ska ske på bekostnad av mående.

Anna Nygren, från Ung Livsstil (länk finns på Bra-att-ha-sida)

Rutin för frånvaro – morgonstart

Automatiskt SMS till vårdnadshavare verkar i huvudsak fungera nu – annars behöver det anmälas direkt till intendent. Det är förstås självklart att samtliga vårdnadshavare behöver ha skaffat konto i Skola24 och där även har rätt telefonnummer registrerat. Systemet är automatiskt, vi ringer inte hem, det är vårdnadshavares ansvar att se till att elev kommer till skolan

Nota bene:

Vi får arbeta vidare med stavningen, men budskap är ändå lika tydligt som viktigt!

Incidenter

När incidenter sker är det viktigt att skolan får tidig och tydlig kännedom, så arbete enligt handlingsplaner kan utföras – även om vad som görs sällan kan kommuniceras. I första hand är socialpedagog tänkt mottagare. Om något inte fungerar i den kommunikationen hör man av sig till Elevhälsochef eller rektor.

Elevrådet

Elevrådet har verkligen tagit höjd och fart, läs gärna mer på deras egen blogg: elevrådet.glomstaskolanbloggar.se.

Skolråd

Vårterminen avrundas med Skolråd – ett forum för samverkan mellan hem och skola på ett mer övergripande plan och med helheten i fokus – fredag 15/6 kl 8-9. Minnesanteckningar från de två tidigare denna termin  hittar du här, skolrådet nås via skolrad @ glomstaskolanbloggar.se. Skolrådet saknar ännu några representanter i äldre årskurser – anmäl intresse till rektor!

Planering framåt

 • Fantastisk läsutveckling i förskoleklass detta år

 • Första spadtaget för Glömstahallen onsdag 13/6 kl 14.00, nere vid Bergavägen/Glömstavägen.
 • Sommarlovsfritids för de som anmält, information om tider, aktiviteter mm på skolans blogg.
 • Skolråd 15/6 kl 8-9, Informatören.
 • v 28-31: sommarlovsfritids på Vistaskolan.
 • 13-14/8 är sommarfritids STÄNGT för planering.
 • 20/8 Upprop, tider kommer på skolans blogg.
 • Kalendarium hittar du här – ännu inte fullt uppdaterat för hösten. Notera att behov av lov/jourfritids behöver meddelas senast tre veckor innan.

Väl mött! Vi gör det bra tillsammans!

Frågor, funderingar, konstruktiva synpunkter och tips mottages tacksamt – bättre tala med oss än om oss. En hel del svar hittar du även i vår levande sida SåHärGörVi.

/Rektor

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*