Nolltolerans, lugn och lärande på vägen

Vårt mål är att varje  barn ska känna sig tryggt i skolan och vi behöver arbeta gemensamt för att uppfylla det. Att det är tryggt och trivsamt i skolan är en förutsättning för kunskap och lärande.

På Glömstaskolan har vi precis som alla andra skolor nolltolerans mot kränkningar, trakasserier, hot och/eller mobbing. Dock vet vi också precis som alla andra skolor att vi kommer att ha elever som stundtals gör saker de inte borde – då behöver vi vuxna finnas där för att hjälpa och stötta, såväl kort- som långsiktigt.

Elever i grupp är inte alltid spontandemokratiska och mysiga, hur gärna vi än vill tro det om våra barn.

Att konflikter uppstår är en del i vuxenblivande, men det är viktigt hur vi som är vuxna agerar i och runt dem. Här krävs tydlighet, men också ett lugn. Att rusa åstad utifrån egen känsla hjälper sällan någon.

När vi i personalen får kännedom om att något av ovanstående har inträffat, eller om vi misstänker att det har skett, agerar vi enligt den rutin som finns beskriven i vår uppdaterade likabehandlingsplan.

Dessa rutiner ser i stort sett likadana ut oavsett vilken skola i Huddinge man går på. Incidentrapport kallas den blankett som används gemensamt av samtliga Huddinge kommuns skolor inom det så kallade strukturstödet. Detta material finns för att det ska finnas en likvärdighet över skolorna avseende likabehandlingsarbetet. OM personalen gör en professionell bedömning av att en  incidentrapport ska skrivas kommer ni som vårdnadshavare normalt att bli kontaktade och få information om vad som hänt. Sådana händelser kan till exempel vara när en elev berättar att den vid upprepade tillfällen utsätts för oschysst beteende, hot eller känner sig utfryst. Våldsamma incidenter som upplevs som allvarligare rapporteras också. Hur vi arbetar med andra vårdnadshavare eller deras barn/våra elever är dock inget vi får berätta närmare om, här behöver ni visa tillit till att det görs även om vi inte kan berätta något. Syftet med incidentrapportskrivande är inte minst att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet, vilket alltid landar på rektors bord.

Vi skyddar barnen bäst i världen, inte ifrån världen.

I de fall som personalen gör bedömningen att det inte ska skrivas en incidentrapport blir ni som rutin inte kontaktade. Sådana händelser kan till exempel vara ett mindre tjafs på rasten som vuxna reder ut på plats, en knuff i matsalskön som inte var meningen, en krock i korridoren när man springer, nån känner sig utanför i leken som vuxna ser och kliver in i etc. Som förälder vill man förstås att det ska vara bra på alla de sätt runtomkring ens barn, men om man zoomar ut inser man snabbt att personalen inte skulle ha tid att faktiskt arbeta med elevernas förhållningssätt om varje liten incident alltid skulle kommuniceras. Tiden och kraften är begränsad. 

Om ni som vårdnadshavare får information av ert barn att det har hänt något i skolan som ni inte fått information om – berätta gärna eller kom och fråga oss. Men ha också förståelse för att vi har fler elevers behov att ta hänsyn till samtidigt och visa oss tillit att vi uppfyller vårt uppdrag enligt styrdokumenten.

I samhället i stort blir det alltmer vanligt med trakasserier och hot över internet, något som vi ofta hanterar i skolan då det påverkar skoldagen. I dessa fall är ni som föräldrar en väldigt viktig del i arbetet för att både uppmärksamma och få stopp på ogynnsamma beteenden och förhållningssätt.

Som alltid är det viktigt att vi alla agerar förebild, vad vi gör är viktigare än vad vi säger. Men rusa inte heller iväg och tänk att omvärlden kan förbjudas – det är viktigt att barn känner att de kan anförtro sig till vuxna när saker sker som inte bör ske.

Hur vi gemensamt kan stärka era barn/våra elever när det gäller sociala medier har vi bjudit in till ett öppet dialogmöte med detta tema 27/9-17, varmt välkomna! På sidan Bra-att-ha finns ett antal länkar till olika resurser för den som vill fördjupa sig mer – vi tar tacksamt emot tips på fler användbara resurser!

Minnesanteckningar från vårens MotMobbningMöte (föräldraröster)

 

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Mot Mobbning - från elevperspektiv - Glömstaresan

Mot Mobbning - från elevperspektiv - Glömstaresan

[…] Nolltolerans, lugn och lärande på vägen […]

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*