”Vi har ingen personal” – eller tvärtom…

När Glömstaskolan startade – i lånade lokaler på Kästa skola – var vi bara sju.

Hösten 2016 – när vi äntligen fick flytta in i våra egna, fina och än mer ändamålsenliga lokaler – var vi 27.

Nu hösten 2017 passerar vi 60-gränsen:

Första året växte vi med bara en elev under läsåret. Andra året växte vi från 200 till 300 – under pågående läsår. Det var en sann utmaning att ta emot alla nya, introducera dem i delvis nya sätt att arbeta och vara, samt inte minst parallellt hitta behörig och kompetent personal. Men vi fixade det! Inte minst för att vårt sätt att organisera i årskurser och team gör organisationen mer anpassningsbar när omvärlden förändras, vilket den ju ständigt gör. Nu till hösten tillkommer återigen 50% fler elever, som också de ska introduceras i hur vi tänker och gör. 

I skrivande stund eftersöks inte mindre än 1745 grundskollärare och fritidspedagoger på Platsbanken.

Vi har tillsatt alla tjänster. Med ett undantag var det klart innan sommaren. Det svåra var ofta att välja bland de som sökte, uppenbarligen finns där ett sug bland utbildade lärare och fritidspedagoger att arbeta på nya sätt. För det gör vi. Inte så att vi har en särskild pedagogisk modell, men däremot skruvar vi på många ställen i hur man kan välja att organisera elever, personal, tid, möten mm. Det digitala är inget häftigt utanverk, utan självklar infrastruktur. När det gäller samverkan utgår den från våra styrdokument mer än från tradition. Och vi håller i, håller ut, håller om. Flera som varit på intervju har konstaterat:

”Det var en ovanlig intervju här på Glömsta. Ni ställde inte så mycket frågor, utan berättade hur ni gör och tänker. Sedan får man ta ställning om man är med eller inte. ”

För så är det. Vi har en idé och den håller vi fast vid, så länge vi ser att den har bäring på visionen om en skola för varje barn. Vi gör erfarenheter och fortsätter skruva, liksom tar med oss sådant som vi vet och ser fungerar. Vi har haft flera forskare på besök och är med i flera projekt framåt. Och vi gör det för att bättre lyckas med vår viktiga uppgift.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Läroplanen Lgr11, kap 1

Vi känner att vi är något viktigt på spåren. För varför har vi egentligen skola? Varför inte ta och titta på vad lagstiftarna anser?

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

—– undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden,

—– utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.

/SFS 2010:800 Skollagen

Jag ser verkligen fram emot att träffa all personal nu på måndag – för gemensamt kulturbygge, utbildning och planering!

Vi gör detta tillsammans. Nog för att byggnaden vi har till förfogande är både häftig och ändamålsenlig, men det är personalen som gör Glömsta till vad det är – och kan bli.

Nu kör vi!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*