MotMobbningMöte i maj

En kväll i maj bjöd vi (skola, förälder, fritidsgård) in till ett öppet tvåtimmars dialogmöte om hur vi kan arbeta mot kränkningar och mobbning. Inte för att behovet är akut, utan just för att vi behöver prata innan det kan bli det. Initiativet kom upp i föräldrasamrådet och det bjöds in till ett planeringsmöte i april. Vi bestämde att bjuda in till ett möte i vår, för att sedan utvärdera och sedan fortsätta ytterligare klokare i höst – arbetet mot kränkningar och mobbning är ett arbete som aldrig någonsin kommer att ta slut. Vi förberedde mötet genom olika enkäter på skolans blogg och i undervisningen. Syftet med mötet sattes till:

Ökad gemensam förståelse för begrepp, mekanismer och perspektiv.

Det förväntade resultatet var ”att 90% anser att mötet var värt tiden”.

Efter mötet fick deltagarna lämna en ”exit ticket” med svaret Ja/Nej samt en kommentar.
Målet 90% nåddes med råge! Nedan finns de oredigerade och ocensurerade kommentarerna från deltagarnas exit tickets.
Mötets keynote hittar ni här. Ordmolnet var insamlat via ett öppet inlägg på bloggen och av ord från samtliga som anmält sig till mötet.
Enkäterna om vilka som påverkar var insamlade på skolan (103 elever åk 1-6) samt på bloggen (43 svarande). De följer förstås ingen som helst vetenskaplig metodik, men kontrasten mellan dem kan i alla fall vara ett underlag för en nog så intressant dialog.
Det blev ingen gemensam padlet, men vi hade en fruktbar gemensam diskussion. Diskussionen kretsade mycket kring mångas upplevelse av skolans positiva kultur och hur vi kan bygga vidare på den tillsammans – med såväl förhållningssätt som konkreta åtgärder.
Vi skapade även en gemensam Trello med konkreta idéer att ta vidare:
Deltagande föräldrars kommentar, inlämnade via anonym post-it på slutet:
 • Öppet samtalsklimat.
 • Fortsätt som ni gör.
 • Bra att ha målet att skapa gemensam förståelse och hitta förhållningssätt.
 • önskar mer fokus på konkreta åtgärder
 • dela upp årskursvis
 • Bra diskussioner och lärorikt
 • Många kloka tankar
 • Alltid bra att samtala, diskutera o reflektera!
 • Känns positivt!
 • Bra med diskussion.
 • Mycket viktiga frågor som behöver följas upp.
 • Resultat: alla vill ha högt i tak!
 • Viktigt att göra detta ofta/flera gånger.
 • Det var bra.
 • Fortsatt kommunikation.
 • Viktigt fortsätta med samtal, arbete tillsammans.
 • Lyxigt med socialpedagog på skolan.
 • Intressant om ni samlar eleverna tillsammans med föräldrarna och talar om detta.
 • För mycket högröstade samma människor som körde sitt egorace, mer fakta och mindre diskussion.

Tack alla som var med och på olika sätt bidrog! Vi lär som sagt återkomma till frågan på många olika sätt. Tillsammans kommer vi längre.

Det krävs en by för att fostra ett barn.

5 kommentarer

Kommentarrubrik

Elsa

Elsa

Det behövs verkligen förebyggande arbete mot mobbing...bra jobbat 👍

Svara

Kommentarrubrik

Magnus Nyberg Blixt

Magnus Nyberg Blixt

Ja, det behövs både förebyggande och akut arbete. Det första hela tiden och brett, det andra alltid medvetet utifrån professionella överväganden.

Svara

Kommentarrubrik

Helena Roth

Helena Roth

Som alltid när det gäller Glömsta och personalen som arbetar och verkar där är jag impad och stolt, inte minst för att jag - även så här lite på avstånd - faktiskt känner mig delaktig. Ni bjuder in till det och d e t är något jag vill se mycket mer av inom hela skolsfären. Så jag står här vid sidolinjen och ropar Heja Heja!

Svara

Kommentarrubrik

Johanni LARJANKO

Johanni LARJANKO

Jag kommer ihåg när jag själv gick i skolan. Då var anti-mobbningskampanjer på modet. det talades mycket, gjordes mindre. Det som då saknades (tror jag) var bland annat en känsla av att alla behövs, att alla måste höras. Jag känner inte till hur ni jobbar/hur det fungerar hos er, men det jag läser i blogginlägget ovan känns som steg i en bra riktning. Dvs, ge en möjlighet att engagera sig, acceptera hur komplex frågan är, och inte söka efter snabba fix-lösningar. Det svåra, när jag gick i skolan, var hur stor kontrasten var mellan kampanjernas målsättningar och den vardag vi faktiskt hade på skolan. Hoppas det är bättre nu för tiden!

Svara

Kommentarrubrik

Magnus Nyberg Blixt

Magnus Nyberg Blixt

Tack, jag tror tyvärr vi är flera som delar din upplevelse. Frågan är komplex och kräver ett långsiktigt arbete från många håll, där många röster måste höras och verka. Och sedan krävs, precis som du skriver, också konkret handling i stort och i smått. Arbetet med elever är viktigare än vilka planer och kampanjer som helst.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*