Kahoot & Digitalwhiteboard kan bidra till lärande

Varför? Varför inte?

är och ska vara ständiga grundfrågor i vårt arbete. Kahoot har en tydlig begriplighet och ett tävlingsmoment som lockar mången elev. Räcker det som argument? Nej, det måste tillföra mer till lärandet än annan alternativ användning av tiden (såväl den gemensamma synkrona tiden, som tiden för lärares planering). Men det kan det också göra!

Sista dagen innan jullovet tränade vi bland annat samarbete och kollaboration över hela skolan. De fyra hemvisterna hade hand om en fjärdedel av alla elever i blandade grupper fram till lunch. En hel del julpyssel, men också en spelifierad Tomtejakt. För de som var med 4-6 var en av tre stationer en gemensam kahoot med blandade frågor om julen. Kahooten hade vi hittat bland alla de miljoner färdiga som användare fritt delar med sig av utifrån en medveten tanke om att #sharingiscaring.

IMG_4207Först delades eleverna in i mindre grupper, var och en under ledning en elev från 4-6 som hade sin iPad redo. Ramarna för övningen tydliggjordes; samarbete i fokus, men också lärande av stoff och sammanhang. Första uppgift: ”Kom överens om ett namn på ert team. Säkerställ att alla är delaktiga” – detta följdes sedan upp löpande. Så gick kahooten igång med sina frågor. Varje fråga har upp till fyra svarsalternativ, vilka presenteras på den gemensamma skärmen. Eleverna väljer ett av dem på sin digitala utrustning (onlineverktyg, så det är plattformsoberoende). Poäng ges utifrån att man svarar rätt och snabbt. Efter varje fråga meddelas rätt svar samt vilka poäng respektive team har.

Efter varje fråga en kort gemensam reflektion eller mikrolektion med syfte att öka förståelse och kunskapstillväxten.

När kahooten var genomgången kommer det moment som jag ser gör stor skillnad:

OK, nu gör vi om kahooten en gång till och ser om vi lärt oss något!

Ställ in så att ordningen på alternativen i kahooten slumpas fram (annars kan det vara så att någon ha lärt sig kahootordning och inte innehållet i sig). Man kan även låta den mata fram automatiskt, så att man som lärare kan ägna än mer fokus åt grupprocesser (eller åt annat, vi hade ex en rullande kahoot när vi hade betygssamtal med en elev i taget strax utanför klassrum).

Att få syn på att man kan och att man kan lära är ofta nog så viktigt. Här kan kahoot, med rätt ledning och inramning, ofta tillföra ett och annat. Jag har även efter tips i det vidgade kollegiet använt onlineverktyget whiteboard.fi i anslutning till detta (inte julkahoot, men motsvarade om abrahamitiska religioner). Jag som lärare skapar ett onlineklassrum, dit eleverna ansluter sig med sina iPads. Jag skriver sedan en fråga på min ”whiteboard” som de ser och svarar på i sin iPad (eller annat digitalt verktyg, även detta är plattformsoberoende). Jag som lärare ser i realtid deras svar och vi kan ha en dialog där alla är delaktiga utan att man nödvändigtvis behöver göra sin röst hörd för alla i rummet. Jag kan se och säkerställa att alla är med på tåget.

Man kan exempelvis börja med frågan ”Hur många rätt på kahooten tror du att du kommer att ha?” (läs gärna upp alla frågor så svaret kan vara bättre grundat).  Sedan genomförs kahooten och eleverna får efteråt direkt återvända till sin ”whiteboard” och skriva en kort reflektion hur det faktiskt gick – hur deras resultat stod sig i förhållande till den egna förväntan och varför. Sedan frågan om hur det skulle gå om vi gjorde om kahooten en gång till… Jag vågar påstå att detta blev nog så lärorikt – på flera sätt.

Repetition och träning är all kunskaps moder.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*