Russinplockande Undanbedes

Ska vi ge människor det de säger sig vilja ha, eller göra det som faktiskt behövs för att skapa en skola för varje elev?

Glömstaskolan är vi, med stöd i aktuell forskning och gjorda erfarenheter, övertygade om att en viktig framgångsfaktor för oss i skolan är att:

Vi håller i, vi håller ut, vi håller om.

Att gå nya vägar utmanar. Världen är stadd i evig förändring och utveckling men också samtidigt i viss stabilitet. Vi vet alla vad skola kan vara, utifrån egna erfarenheter och olika mer eller mindre väl underbyggda idealbilder. Människor som tvingas lämna sin komfortzon i trygga hörnet reagerar på olika sätt, inte sällan omedvetet utifrån omedvetna grundantaganden. Ofta omfamnar man det nya – åtminstone verbalt – men man vill också ha det kända och invanda. Ett konkret exempel:

Jätteroligt och bra att ni har ett löpande och öppet verksamhetsflöde på Instagram, men jag vill också ha ett traditionellt veckobrev!

Instagram har en fördel i att det är direkt samtidigt som det är tidseffektivt för lärare. Men om vi också ska göra som vi brukar görs ingen tidsvinst. I stället för mer blir det då mindre lärartid som kan läggas på att vara med elever. Här har vi valt väg och är tydliga med det.

Det står visserligen i Så Här Gör Vi och på bloggen där all info finns att barnen är ute på rast och idrott i alla väder, men nu föll det ju blötsnö och mitt barn blev ledsen över att bli blöt och kall.

Att ”genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhålla
den” (saxat ur Läroplanen, idrott o hälsa) lär vi bäst genom att göra det i alla olika sorters väder. Att någon gång bli blöt och att utifrån denna erfarenhet kunna dra lärdomar är långt mindre farligt än att inte få chansen att lära sig ett gynnsamt förhållningssätt. Även här är vi tydliga med hur vi gör och tänker – och varför.

Vad bra att ni har teamlärarskap, det verkar ha väldigt många fördelar. Men jag tycker mitt barn ska ha en liten grupp med en fast lärare. Jag vill också välja bort kamrater till gruppen som jag inte tycker passar just mitt barn.

Om en lärare rycks från teamet så faller snabbt möjligheterna att dra nytta av att man
är ett team
runt eleverna och hela verksamheten blir så mycket mera sårbar. Det blir varken hackat eller malet då resurserna som ges inte räcker till båda varianter (om man inte vill höja skatten i stora steg).

Trygghet är ett kärnvärde, men i en ny miljö vågar vi påstå att den kan skapas på sätt som kanske inte annars låter sig göras. Det handlar om en helhet, där allt hänger ihop. Vi i professionen tar ansvar för gruppindelning över tid som fungerar för varje barn, där såväl likheter som olikheter kompletterar och berikar varandra. Vi anpassar organisation och undervisning utifrån skollag, läroplan och Skolverkets allmänna råd utifrån tanken om att professionellt möta enskilda behov i en skola för var och en mer än efter enskilda önskemål och tyckanden.

Det går inte att plocka russinen ur kakan.IMG_3384

Man kan inte ha både få fördelarna av teamlärarskap, flexibel undervisningsmiljö mm och samtidigt ha ”sin klass, sitt klassrum”. Alltså måste man välja väg. Vi har gjort medvetna val och är övertygade om att vi därigenom kan skapa hållbar trygghet, trivsel, kunskapstillväxt. Vi skapar oss den helhet som behövs:

  • fysiskt
  • psykosocialt
  • organisatoriskt

På nya Glömstaskolan provar vi en del nya grepp redan från start då det inte finns så mycket som sitter i väggarna, men drar också självklart nytta av sådant som tidigare visat sig fungera. Vi följer upp och utvärderar för att se vad som faktiskt fungerar och vad som inte gör det – långsiktigt. Vi ser att vi inom vår idé kommer att ha stora möjligheter anpassa undervisningen enligt skollagens intentioner och krav.

Vi har en fungerande digital infrastruktur. Det är en prioritering av ändliga resurser, komna från föräldrars och andras skattemedel. Vi kommer även att ha en del andra läromedel, men knappast lika mycket böcker som en skola som inte satsat på och saknar de digitala läro/hjälpmedlen. Varje läromedel måste nyttjas medvetet, utifrån professionella pedagogiska överväganden, det är ingen principiell skillnad här på penna, bok, iPad, dator.

IMG_2701Vi försöker vara tydliga vilken typ av organisation och lärmiljö vi erbjuder. Vår ”kaka” kan inte sägas vara dold utan ligger öppen o transparent för allmän beskådan. Har man läst på hemsidan, Så Här Gör vi, Glömstaresan, bloggarna mm så ser man hur vi tänker och vad vi försöker oss på att gestalta, mer än går på ett löst rykte eller en tidningsrubrik. Gillar man det man ser kan man gott välja oss. Gillar man det inte gör man klokt i att välja någon av övriga 30 skolor som erbjuds i Huddinge, istället för att sedan bli besviken över att man inte bara kunde plocka russin ur kakan utan fick ta hela kakan på köpet.

Lärare, fritidspedagoger, socialpedagoger, administratörer och all personal måste även de ta hela kakan och Gilla Läget. Här är vi tydliga i vår rekrytering, liksom även senare när man inser vad en del av våra vägval innebär för en själv i praktik och kanske funderar på att vända om in i trygga hörnet igen. Den ansvarskultur vi försöker bygga är ibland obekväm för oss som människor, men vi ser ingen annan väg framåt. Vi vet att obekvämt kan ofta vara bra, för strax utanför bekvämlighetszonen sker ofta den största utvecklingen.

Och om nu den mer traditionella skolan verkligen fungerade i att leverera kunskapsresultat, trygghet och gynnsamma förhållningssätt så skulle vi väl alla välja den, eller hur?

Att bygga skola på vetenskaplig grund betyder inte att göra som man alltid gjort, utan att systematiskt inhämta och utforska tillvaron. Det gör vi och tänker fortsätta göra. Tillsammans. För en helhet som fungerar för varje unge.

IMG_3459

7 kommentarer

Kommentarrubrik

Buket

Buket

Ville bara skriva att texten var väldigt bra skrivet! Jag fick positiva vibbar och hoppas på att varje elev känner glädje i att komma till skolan för att lära sig mycket av de fyra pusselbitarna skolan reprecenterar. Hälsningar/Buket

Svara

Kommentarrubrik

Veronica Holm

Veronica Holm

Kan ni ge några konkreta exempel på när ni " håller i, håller ut och håller om " .sedan har jag en stilla undran : Ser ni verkligen alla barn, när grupperna är så stora ? Har varje elev en mentor som har lite extra koll på just mitt barn ?

Svara

Kommentarrubrik

Magnus Nyberg Blixt

Magnus Nyberg Blixt

Exempel ges i inlägget. Ja, att se alla elever är en utmaning, men vi är också fler som delar på den med fördelen att vi kan se olika saker - och prata om det. Barn behöver olika och arbetsteamen provar just nu olika modeller för uppföljning, inte säkert att ett klassiskt mentorskap är bästa vägen.

Svara

Kommentarrubrik

sören holdar

sören holdar

So, what´s the difference? Alltså vid sidan av (ännu mer) medveten användning av "electronic devises and facilities". Jag menar att det är ju inte precis så att Glömstaskolan är först i världen med en medveten tanke att alla på skolan strävar åt samma håll, som du formulerar det: "Lärare, fritidspedagoger, socialpedagoger, administratörer och all personal måste även de ta hela kakan och Gilla Läget" Eller "Varje läromedel måste nyttjas medvetet, utifrån professionella pedagogiska överväganden, det är ingen principiell skillnad här på penna, bok, iPad, dator." För att inte tala om "Vi i professionen tar ansvar för gruppindelning över tid som fungerar för varje barn, där såväl likheter som olikheter kompletterar och berikar varandra. Vi anpassar organisation och undervisning utifrån skollag, läroplan och Skolverkets allmänna råd utifrån tanken om att professionellt möta enskilda behov i en skola för var och en mer än efter enskilda önskemål och tyckanden." Den skola som inte gör det bryter ju för farao mot lagen.

Svara

Kommentarrubrik

Magnus Nyberg Blixt

Magnus Nyberg Blixt

Sant!

Svara

Kommentarrubrik

Anna

Anna

Angående en av bilderna i texten. Är det nåt bra med att bli kritiserad? Är det gynnsamt för lärandet? Är det barnen som ska kritiseras? Så här står det på nätet angående ordet kritisera: "Synonymer till kritisera anmärka på, anmärka, klandra, hacka, klanka, fördöma, förebrå, slå ned på, påtala, ogilla, risa, tadla, nedsabla, mästra, smäda, häckla, gissla, kalfatra bedöma, granska, nagelfara, recensera, anmäla motsatsord berömma" Visserligen finns ju även något som kallas konstruktiv kritik, och ordet kritik behöver inte vara negativt. Men vill ni verkligen ha detta motto? Att man ska räkna med att bli kritiserad av lärare? Finns det inte nåt annat förhållningssätt till sina medmänniskor, både stora och små, som känns bättre och får ett trevligare resultat? Vad vill ni att detta uttalande säger om er?

Svara

Kommentarrubrik

Glömstaresan

Glömstaresan

Det torde vara ytterst vanskligt att utifrån en illustration bland flera i en bloggtext dra alltför långtgående slutsatser om förhållningssätt, motton eller hur det fungerar i klassrummet eller mellan elev och lärare. Detta i synnerhet som blogginlägget inte alls handlar om den viktiga undervisningsrelationen, utan snarare om att vi med vår tydliga linje och idé vad vi gör/erbjuder (och inte) räknar med att vi lär få motta en del kritik utifrån att vi verkligen är och gör en del saker annorlunda, där mottot snarare är ”Många önskar förändring, få önskar förändras, men här är det inget alternativ”. ”Om ingen blir upprörd betyder det att man inte gör något viktigt” skulle också kunna vara ett motto.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*