Vi får det att funka – del 1

Bokmässan i Göteborg lanserades boken ”Vi får det att funka!” (Ekerlids förlag 2016). Det är en antologi där olika lärare skriver varsitt kapitel om hur de använder sig av IKT i sin undervisning. Ett kapitel är skrivet av undertecknad, här kommer delar av det att presenteras.  Anledningen till att vi publicerar det här är förstås att det har tydlig och direkt bäring på det vi tänker och gestaltar:IMG_3109


För oss är IKT inte någon trend, någon bestämd hårdvara eller särskilda program, vi vägrar fastna i något ”app-träsk” eller tro att det inte längre skulle handla om en medveten balans eller om god undervisning:

”…sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”

Skolans uppdrag enligt Skollagen SFS 2010:800

När vi idag får frågan ”om vi arbetar med IKT” svarar vi allt som oftast

”Ja, Glömstaskolan har dessutom dragit in rinnande vatten och el, belysningen är tillräcklig till varje elev, de behöver inte dela på eller boka glödlampan…”

IKT är som jag ser det inget spännande och nytt, utan idag absolut självklar infrastruktur. Precis som det är i övriga samhället och förvaltningen, inte skulle vi komma på tanken att be tjänstemännen på exempelvis Gatukontoret dela dator med varandra?

IKT möjliggör för asynkront arbete oberoende av tid och rum, för såväl elever som lärare. Dessutom finns det multimodala möjligheter, så att elever som inte har sin styrka i skriftlig kommunikation kan få komma mer till sin rätt. IKT ger mig möjligheter till en annan form av uppföljning, kontroll, styrning samt utveckling av min undervisning utifrån de data som samlas in och synliggörs. Men den ger också delvis nya möjligheter till distraktion hos elever! Allt detta går att lära sig att hantera, med hjälp av nyfikenhet, medvetenhet, träning och engagemang kan man komma långt!

”Den lärare som kan ersättas av en dator, bör ersättas av en dator”/Madeleine von Heland

Lärmiljön är en helhet

För att en lärmiljö ska fungera måste den utgöra en helhet; det fysiska, det psykosociala, det organisatoriska och – i den mån det ännu ska vara en fråga år 2016 – den digitala.

Det handlar mycket mer om förhållningssätt än vilka fysiska lokaler, möbler eller digital utrustning vi har. Utan en stödjande kultur och en vettig organisation påstår jag med stöd i forskning att ett omedvetet utdelande av digitala lärverktyg bland elever snarare kan hindra än stödja lärande. Precis som det i en medveten lärares hand kan få undervisning att stretcha ut längre, för fler elever. Jag tror det är viktigt hur vi talar om verktygen; mer av lärverktyg, träning, lärande och mindre av plattor, spel, kul, appar, görande. En institution som säger sig värna bildning för framtid tar förstås sitt ansvar för att förbereda eleverna i en genomdigitaliserad värld. 

Fem pelare för hållbar kompetens

Vi kan inte säga att vi säkert kan sia om framtiden, samtidigt som vi med historien som backspegel i en alltmer föränderlig värld ändå kan ana att vissa kompetenser, förmågor och färdigheter med största sannolikhet kommer att vara minst lika viktiga som de är redan idag: kommunikation, kollaboration, kreativitet, kritiskt tänkande och kulturskapande kommer alla att krävas för en mer hållbar värld. Såväl på individ- som på grupp- och samhällsninvå.

Fortsättning följer!

För dig som inte kan vänta går boken att köpa i bokhandeln alternativt ladda ner här.

4 kommentarer

Kommentarrubrik

Anna Klars

Anna Klars

Hej, fick felmeddelande börjat skulle ladda ner boken.

Svara

Kommentarrubrik

Magnus Nyberg Blixt

Magnus Nyberg Blixt

Försök igen, fungerade nyss!

Svara

Kommentarrubrik

Glömstaresan » Kulturskapande? Vi får det att funka 6

Glömstaresan » Kulturskapande? Vi får det att funka 6

[…] kommer så ett utdrag till ur Magister Magnus bidrag i antologin ”Vi får det att funka!” (Ekerlids förlag 2016). […]

Svara

Kommentarrubrik

Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes

Glömstaresan » Russinplockande Undanbedes

[…] har en fungerande digital infrastruktur. Det är en prioritering av ändliga resurser, komna från föräldrars och andras skattemedel. Vi […]

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*