Varför? Varför inte? Spegling utifrån

IMG_2251 (1)IMG_2267För en vecka sedan hade vi besök av rektor Carolyn Marino från Westmere School i Nya Zeeland. Hon hade erhållit ett stipendium att åka världen runt i jakt på intressanta skolor att utbyta idéer och tankar med. Det blev ett väldigt inspirerande besök för oss alla. 

I början av maj hade vi även besök av Studiebesökaren Erik. Han har en Plan att göra studiebesök hos 50 yrken och dela sina tankar och erfarenheter, första besöket blev hos oss. Vi tar ju ofta gärna emot studiebesök och intervjuer utifrån att det ger oss så mycket att reflektera tillsammans med dem som ställer kloka och nyfikna frågor om Varför? Varför inte?

Det som fascinerade mig mest med studiebesöket inom läraryrket för yngre åldrar (och jag vet att det inte gäller alla skolor, men det gällde här) är hur mycket det var anpassat utefter individerna och inte efter några redan satta ramar som säger ”det här går och det här går inte”. Utan då det är en ny skola så är det en stark mentalitet utav: Låt oss testa och se om det fungerar.

Hos oss hålls frågorna Varför? och Varför inte? högst levande i vardagen. Varför ska vi ställa upp på led? (när det behövs, exempelvis in från utevistelse så att alla är med in) Varför inte? (ex innan maten leder det till onödiga konflikter och onödig väntan för mången elev).

Nota bene: frågorna gäller inte enbart för oss, de gäller förstås även våra elever. Även detta var något som Studiebesökaren fångade:

Jag fascinerades också utav lärarnas sätt att prata med eleverna. Det var inga tillsägelser utan det var istället strategiskt genomtänkta frågor som ställdes till dem. ”Är det du eller jag som har fokustid just nu?” Det pratades också om taltid, är det eleven eller läraren som har taltid just nu och detta respekterades väldigt starkt utav eleverna själva också, och med tanke på att de själva fick tänka till och inte bara blev tillsagda att vara tysta så får de också en djupare förståelse varför de ska vara tysta.

Så tänker vi. Hur tänker du?

Varför? 

Varför inte?

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*