IUP, vad är det?

iupmallDetta första år på Glömstaskolan har vi valt att arbeta med elevernas Individuella UtvecklingsPlan (IUP) såhär:

I undervisning visar och diskuterar vi Michael Jordan ”Maybe it’s my fault” utifrån att han – världens genom tiderna bäste basketspelare – faktiskt inte blev uttagen till laget i high school. Istället för att hitta på bortförklaringar började han då träna hårdare för att nå sina mål. Vi hade även gjort en fiktiv IUP för honom, som ett konkret exempel på hur vi tänker att en sådan kan hjälpa en oavsett vilka mål man sätter upp.

  • Elevens IUP delas med eleven, som får rättigheter att kommentera.
  • Eleven mejlar en kopia av sin IUP till sina vårdnadshavare.
  • I undervisning lyfts IUP upp och dialog förs med varje elev om innehåll och nästa steg.
  • IUP Michael Jordan – Google Dokument michaeljordanLärare skriver kortsiktiga mål (2-5 veckorshorisont) under ”Mål i fokus” sist i dokumentet, utifrån de som återfinns i IUP.
  • Eleverna tar en skärmdump av sina Mål i fokus och sparar som hemskärm på sin lärplatta.
  • Varje vecka kommenterar varje elev hur den arbetat och tränat mot sina kortsiktiga mål i appen Showbie, där studiehandledare och lärare kan kommentera och ge vidare stöd.
  • När studiehandledare gör en professionell bedömning att kortsiktigt mål är uppnått förs de över till ”Tidigare mål i fokus”, så att man kan få syn på och prata om sin progression, samtidigt som nya mål förs upp i fokus.

Tanken är sedan att IUP ska följas upp i ett tidigt utvecklingssamtal på hösten, så att man sedan har terminen på sig att arbeta vidare, inför nästa samtal tidigt på våren.

Vi tror detta är en modell att fortsätta utveckla vidare! Vi hoppas även alla inser att det vi gjort ovan har vi gjort med sexåringar…

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*