Professionen äger ansvar för gruppindelning

Ibland känns det som om bitar faller på plats på ett närmast organiskt sätt. På väg mot skolan efter energigivande påsklov lyssnar jag på Didaktorn på tema ”Att bygga en skola”, där Anna Hansson Bittár (vinnare av Stora Skolledarpriset 2016) berättar om sina tankar för att bygga en fungerande skola.  Istället för att försöka satsa på mindre klasser och dela in i mindre fasta grupper och

”så upptäcker man efter några månader, eller veckor in på terminen att den här gruppsammansättningen inte är så gynnsam”…

Vilket enkelt kan motverkas om man istället väljer att vara fler lärare runt en grupp elever (som därmed blir större med rådande skolpengstilldelning) vilken delas upp flexibelt över tid utifrån vad som ska läras, tränas, utvecklas:

IMG_1876Vi som undervisar vi har koll över gruppsammansättningen. Jag kan behöva undervisa enskilt, en lärare kan behöva ha mattegnuggning med några få elever och den tredje läraren har kanske högläsning med en stor grupp elever. Vi anpassar efter lärandebehovet mer än att vi har en lärare per 25-grupp.”

Rektor Anna är också tydlig i vikten av relationell pedagogik, där man förhåller sig till att fungerande #undervisningsrelation är lärares främsta arbetsredskap för att lägga den grund för ”utvecklande av kunskaper och värden” som skollagen är tydlig med är vårt uppdrag.

”Studiero det är det som gäller. be happyFör sitter inte studieron kommer inte barnen att lära sig och vi kommer inte ha det bra tillsammans i skolan.”

Ja, vi är och kommer vara tydliga: studiero och #hållbartihop är det som gäller. Personal, elever och föräldrar som inte är intresserade av att från sin horisont bidra med detta får söka sig annorstädes.

Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra!

När det gäller val av organisation av grupper, undervisning, fysisk och digital lärmiljö måste ni lämna dessa val till oss i professionen. Ett val av Glömstaskolan är också ett val att visa oss tillit och ge oss mandat att utifrån professionella bedömningar undervisa, tillrättavisa och organisera en hållbar skola för varje unge.

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*