Vi och Veteranerna

IMG_1250I höstas fick vi komma till ett månadsmöte hos SPF Seniorerna i Huddinge, efter att Magister Magnus tack vare tågstrul råkat i samspråk om skolan med en dam i delad taxi. På mötet fick vi (magistern och en dryg handfull elever som var med för att träna buss-åkning) några minuter att presentera en mycket lös idé om ett ömsesidigt givande samarbete  med möten över generationsgränser.

Några seniorer nappade och vi arrangerade en fikastund på skolan för att fundera vad vi kunde göra tillsammans. Vi kom överens om att de skulle komma hit en och en för att träffa en mindre grupp elever för att bara prata lite och lära känna varandra. Sedan ska de komma tillbaks för att låta sig intervjuas på riktigt, med tanke på att det ska göras digitalt tillgängligt. Vi räknar med att de som blivit seniorer har erfarenheter väl värda att dela med sig av och vet att våra elever genom detta kan få träna flera viktiga förmågor, ex

  • lyssnaIMG_1223
  • tala
  • göra intervjufrågor
  • ställa intervjufrågor
  • dokumentera med digitala hjälpmedel
  • språkliga strategier

Istället för att göra det till ett stort projekt ”som-vi-gör-sen-när-vi-får-mer-tid*” sa vi:

vi träffas förutsättningslöst och ser vilka steg vi kan och vill ta tillsammans – för ömsesidigt nytta och lärdomar att gå vidare med

Så nu får vi se varthän det bär, vad vi lär oss och vad vi kan utveckla vidare. Hursomhelst är vi övertygade om att möten över generationsgränser är viktiga – för individer och för samhället som helhet. Vi tjänar alla på att leva #hållbartihop!

* vilket ju tyvärr alltför sällan inträffar såhär i skolans värld, bättre då att göra mindre projekt som får växa (respektive dö) mer organiskt.


Mål att nå, önskningar att uppfylla och självbild att bekräfta

ViArEnGruppSom

Skolvardagen är fylld av förhållningsregler – men vet eleverna vilka mål dessa regler svarar upp till? Har alla 35 personer i den här gruppen, stora som små, samma bild av vilka vi är tillsammans, som grupp? Två högst relevanta frågor som synliggjordes när vi läste förstalärare Therese Linnérs blogginlägg, som beskrev hur hon och eleverna startat upp vårterminen 2016 tillsammans med eleverna.

Jag vågar påstå att det är mycket vanligt att vi jobbar med att ta fram gemensamma regler, alternativt synliggöra förutbestämda förhållningsregler, runt om i landets skolor. Tyvärr handlar reglerna ofta om vad vi inte får göra, snarare än vad vi förväntas göra. Och en chansning är att dessa regler än mer sällan kopplas ihop med gruppens självbild. Men genom att efterbilda det arbete som Linnér och hennes elever förebildat, har vi i Glömstaskolans förskoleklass både uttalat och synliggjort våra gemensamma förväntningar samt skapat förhållningsregler som baseras på önskvärt beteende. Det är uttalat och tydligt, ingen elev blir lämnad kvar att gissa vad motsatsen till det icke önskvärda beteendet kan vara eftersom att de gemensamt och tillsammans satt ord på hur Glömstaskolans förskoleklass är.

Tillsammans har vi skapat mål att nå, önskningar att uppfylla och en självbild som är bra att bekräfta! En härlig start på 2016.

FrokenAnnVisitkortGlomstaMskollogga


Klarar sexåringar fackeltåg?

IMG_1162Igår skolstartsfest. Det blev i form av en heldag ute på fina Lida friluftsgård. Trots ihållande regn ovanpå snön fixade alla kollegor – stora som små – dagen utan gnäll och kontroverser. Vi hade en tanke om fackeltåg från bussen, men leveransen blev tyvärr försenad, så vi fick ta det idag – och tänker att det blev en början på en ny tradition där varje vårtermin hälsas med ett fackeltåg. Kanske ut i skogen, för gemenskap kring grillen där vi landar och på allvar kan fundera över vilken målbild vi alla ska ha för vårterminen?

Men kan sexåringar verkligen hålla i en fackla på ett säkert sätt?

IMG_1171Ja, en del kan. Andra inte. Som så ofta handlar det om att göra en professionell bedömning utifrån de elever man har, vilka risker som finns och hur dessa kan förebyggas. Det senare handlar exempelvis om utbildning och tydlig genomgång och träning med eleverna, relevant släck/skyddsutrustning tillgänglig, tillräcklig bemanning, särskilt fokus på elever som behöver det.

Utmanande? Hela tillvaron är sådan! Fylld av utmaningar.

Modet att möta dem handlar om verkligheten!

Utbildning handlar om att skydda i verkligheten inte ifrån den!

/Anne-Marie Körling

IMG_1176

Ingen elev som inte ville behövde förstås hålla i en fackla. Alla som ville prova fick. Om man då i handling visade att man inte riktigt klarade av det ännu, så  var vi förstås snabbt där och lät chansen gå vidare till nästa. Tanken är ju att detta ska bli tradition, så fler chanser kommer!

Om vi tror att de kan, får vi väldigt ofta rätt. Om vi tror att de inte kan, får vi alltid rätt.


Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den

Gott nytt 2016! Nu har vi en termin på oss i lånade lokaler, sedan kliver vi in i vår nya skolbyggnad, byggd för ett annat sätt att organisera undervisning och lärande på. På vägen kommer vi att göra en och annan upptäckt och erfarenhet, men du kan vara säker på att vi tänker hålla i och hålla ut i vårt engagemang att skapa en hållbar skola för varje unge. En skola som är begriplig och meningsfull, en skola som tänker nära, nyfiket och nytt. En skola där kommunikation, kollaboration, kritiskt tänkande och kreativitet gestaltas i vardagen.

Gott.

”Följ inte stigen dit den leder, gå istället dit där det inte finns någon sig och lämna ett spår” /Ralph Waldo Emerson

”Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först” /C G Jung

”Motivation är det som gör att du sätter igång. Vana är det som får dig att fortsätta” /Jim Ruyn

En sjöman ber inte om medvind, han lär sig segla. /Gustav Lindborg

”Det finns två primära val i livet; att acceptera omständigheterna så som de är, eller att acceptera ansvaret för att förändra dem.” /Denis Waitley