Tala som Ted i förskoleklass?

Vi har nåtts av rykten som påstått att man inte skulle kunna börja med Tala som Ted innan mellanstadiet. Men det kan väl knappast vara sant?

– Om vi tror att de kan, så får vi ganska ofta rätt. Om vi tror att de inte kan, får vi alltid rätt.

Varje dag har vi en stund när vi undervisar i en särskild ”språkgrupp” utifrån Bornholmsmodellen. Gruppindelningen är här efter behov, då heterogena språkgrupper ofta kan få elever som redan kan att tappa sin motivation och sitt engagemang. Samtidigt kan det lätt få elever som ännu inte kan att tystna och också tappa sin motivation och sitt engagemang.

Den grupp som redan hade fått igång sin läsning har bland annat arbetat med läsförståelse, skapa berättelser utifrån den egna fantasin men också med hjälp av Storycubes. Och nu har de tränat på att Tala som Ted. Vi är i alla fall imponerade och undrar hur långt de ska kunna gå om de fortsätter såhär. Tur att skollagen inte längre stadgar att alla ska nå kunskapskrav, utan faktiskt ges chansen att nå sin potential!

*Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” /Läroplanen Lgr11, kap 1”

2 kommentarer

Kommentarrubrik

Peter Bragner

Peter Bragner

Stolt att få vara med på resan

Svara

Kommentarrubrik

Peter Bragner

Peter Bragner

Stolt att få vara med på resan. Ni är så jädra duktiga!!!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*