Smartare schemaupplägg?

Man kan organisera skolan så att man alltid försöker ha exempelvis svenska 40 minuter varje måndag klockan 10, bild 2 x 40 minuter onsdagar efter lunch osv. Eller så har man ”krysschema” där inte ämnen anges, utan endast start- och sluttider. Sedan kan man även ha en blandning; där exempelvis idrott och slöjd har fasta positioner, men övrigt är kryssschema. Man kan organisera utifrån lärares kompetens, eller utifrån att eleverna ska träffa färre vuxna.

Det finns förstås för- och nackdelar med varje organisation. Den ideala organisationen existerar endast i tankevärlden, i den verkliga världen finns där alltid för- och nackdelar, vilka måste vägas mot varandra. Vi har dock valt att detta år prova fram en annorlunda schemastruktur:

8-8.20 är det incheckning. Senast 8.20 ska alla vara på plats. Lugnt eget utforskande, där vi tränar olika förmågor.

8.45: rörelsepass – vi vet att daglig rörelse är bra på många sätt.

utevistelse

9.15: Hållbart ihop: en samling där vi tillsammans resonerar utifrån frågan:

Hur vill vi ha det tillsammans?

Sedan följer ”cirkelgrupp”, vilket är en mindre grupp för reflektion. Cirkelgrupperna lottas fram – ny grupp varje dag! Antalet cirkelgrupper avgörs av hur många pedagoger som är på plats. Detta har fungerat väldigt väl, trygghet kan verkligen skapas på andra sätt än för-givet-tagandet att fasta grupper alltid är trygga (vilket i sig ofta kan skapa otrygghet beroende på olika grupprocesser).

Cirkelgrupperna tar förstås olika tid, men det är inget problem då det är en mjuk övergång till ett pass med ”eget utforskande” (en blandning av att de väljer och vi bestämmer vad de behöver träna på, ger oss också goda möjligheter till samtal i mindre sammanhang).

En språkgrupp innan lunch ger alla träning på sin nivå, utifrån den beprövade Bornholmsmetoden. Även här går respektive pedagog till lunchen med sin grupp, finns ingen anledning till att vänta in varandra här.

Efter lunch utevistelse varje dag. Vi har en skylt i matsalen som visar STOP resp GO så barnen inte behöver undra om de får gå ut eller inte. Efter utevistelse så är det högläsning, en beprövad metod som ännu fungerar. En pedagog läser för alla barn, medan övriga får tid att göra annat.

Sedan dags för triangelgrupper. Namnet kommer sig av att vi delar gruppen i tre lika delar. Vi lärare har för varje vecka kommit överens om vilka tre olika pass som ska genomföras, en lärare är ansvarig för respektive pass. På måndagen kan en grupp exempelvis ha matematik med taluppfattning, en grupp arbeta med flyta/sjunka och en grupp gå ut i skogen med Mulle-kurs. På tisdagen byter vi grupp, så att de som hade matematik nu är i skogen, de som hade Mulle har flyta/sjunka osv. Onsdagen har vi idrott och ingen triangelgrupp, men på torsdagen har alla det tredje pass som de inte haft tidigare.

På en vecka får alltså samtliga elever genomföra alla undervisningspass. Jag som lärare kan dock fokusera på att genomföra en lektion tre gånger, vilken förstås också är något respektive lärare har kompetens, talang och intresse för att arrangera undervisning inom. Så kan man också välja att organisera tillvaron!

Vi har också lagt ut mer tid än timplanen stadgar som miniminivå, vilket gör att vi inte har något problem med att vara ute en kvart längre den dagen solen skiner.

Hur väljer ni att organisera?

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Anna Skaaden

Anna Skaaden

Låter som ett fantastiskt och väl genomtänkt upplägg! Så otroligt glada att Viggo går hos just er på Glömsta! Med vänlig hälsning, Anna

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*